Geven in Nederland

Geven in Nederland is een van de belangrijkste onderzoeksprojecten van de werkgroep Filantropische Studies. Sinds 1995 wordt het geefgedrag van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en goede-doelenloterijen elke twee jaar in kaart gebracht en samengevoegd tot een macro-economisch overzicht. Het gaat dan niet alleen om bijdragen in de vorm van geld en goederen, maar Nederlanders geven ook tijd en inzet in de vorm van vrijwilligerswerk op vele maatschappelijke terreinen. Geven in Nederland onderscheidt 8 maatschappelijke en goede doelen: (1) kerk en levensbeschouwing (religie), (2) gezondheid, (3) internationale hulp, (4) milieu, natuur en dierenbescherming, (5) onderwijs en onderzoek, (6) cultuur, (7) sport en recreatie en (8) maatschappelijke en sociale doelen.

Klik hier voor meer informatie over het Geven in Nederland onderzoek.

Giving Europe

De goede doelen, “philanthropy” en de filantropische sector zijn booming business in Nederland en in de Europese gemeenschap: vermogende particulieren, de ‘entrepreneurial wealthy’, fondsen, maar ook bedrijven raken betrokken bij tal van maatschappelijke doelen op het terrein van cultuur, onderwijs, onderzoek, natuurbehoud en leefbaarheid. Het project ‘Giving Europe’ beoogt het Nederlandse onderzoek bij andere Westeuropese landen te introduceren (te beginnen met België, UK, Duitsland, Frankrijk, Italië en Zwitserland). Met het doel te komen tot een ‘Giving Europe’, opgebouwd uit de nationale ‘Giving’ studies. Daartoe is een “European Research Network on Philanthropy”(ERNOP) opgericht.

Klik hier voor meer informatie over Giving Europe.


U

Overige Onderzoeksprojecten

i

Recente Publicaties

ISTR 2018

INTERNATIONAL SOCIETY FOR THIRD-SECTOR RESEARCH

Amsterdam, July 10 – 13, 2018
_____________________________________________________________________________

Toonaangevende wereldconferentie aan de Vrije Universiteit
Van 10 tot 13 juli 2018 zal het congres van de International Society for Third Sector Research (ISTR) in Amsterdam aan de Vrije Universiteit plaatsvinden. ISTR is het grootste wereldcongres op het gebied academisch onderzoek naar non-profits, de civil society, het maatschappelijk middenveld, filantropie en vrijwilligerswerk. Rondom het thema “democratie en legitimiteit” leveren 800 wetenschappers een bijdrage door het geven van een presentatie over hun laatste inzichten en onderzoeksresultaten. Het congres wordt georganiseerd door het Centrum voor Filantropische Studies van de VU en daarnaast zijn alle wetenschappers uit Nederland op dit terrein betrokken bij de invulling van het Nederlandse profiel van dit congres.

Meer informatie en op de hoogte blijven
Meer informatie over ISTR kunt u vinden op www.istr.org. Een voorbeeld van wat u kunt verwachten tijdens het congres? U kunt hier het programma van het vorige ISTR congres downloaden.

Heeft uw organisatie interesse om een bijdrage te leveren aan dit congres? Of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met het Centrum voor Filantropische Studies via cfs@vu.nl of telefonisch met Barry Hoolwerf via 020-598 2738.

Op de hoogte blijven over dit congres? Meld u hier aan voor de mailinglijst!

ITSSOIN

In 2014 lanceerde de Europese Commissie het project ITSSOIN (Impact of the Third Sector as Social Innovation), waarbij onderzoeksteams vanuit verschillende Europese landen onderzoek doen naar de invloed van de derde (non-profit) sector op sociale innovatie in Europa. Het centrum is verantwoordelijk voor het onderzoek naar vrijwilligerswerk en de effecten daarvan op de vrijwilliger zelf, en de maatschappij als geheel. Één van onze meest belangrijke bevindingen was dat het doen van vrijwilligerswerk positief bijdraagt aan de gezondheid, het welzijn en de sociale netwerken van vrijwilligers, al zijn deze effecten bescheiden.

Klik hier voor meer informatie over ITSSOIN.

Fondsen in internationale hulp

In opdracht van het Franse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, in Frankrijk bekend als L’agence Française de développement (AFD), doen we bij het Centrum onderzoek naar fondsen opererend binnen de internationale ontwikkelingshulp.

Lees hier meer over het onderzoek over fondsen binnen de internationale hulp.

Evaluatieonderzoek 'Sport, daar geef je om'

In augustus 2014 lanceerde NOC-NSF de publiekscampagne ‘Sport, daar geef je om’. Het doel van de campagne was om het Nederlandse publiek meer bekend te maken met de mogelijkheden om te geven aan sport. Het centrum evalueert voor NOC-NSF de effecten van de campagne op het geefgedrag.

Klik hier voor meer informatie over het evaluatieonderzoek betreffende ‘Sport, daar geef je om’.

Philanthropy and the Philanthropy Sector

Moderne filantropie staat voor de bereidheid van mensen, fondsen, kerken en bedrijven om vrijwillig bij te dragen aan de samenleving. In het boek ‘Philanthropy and the Philanthropy Sector: An Introduction‘ geeft prof. dr. Theo Schuyt een overzicht van filantropie in al haar diversiteit.