Post Academisch Onderwijs

Met het groeien van de filantropische sector groeit ook de behoefte aan professionals die bekwaam zijn op het terrein van filantropie. Post Academisch Onderwijs richt zich op deze professionals die zich verder wensen te verdiepen ten aanzien van het filantropische werkveld. De Post Academische Opleiding “Filantropie” is zelfs de langst lopende opleiding op het gebied van filantropie in Nederland! Vanaf januari 2024 gaan twee nieuwe opleidingen van start:

Maatschappelijke Filantropie: Betekenis & Functie

 

Professionalisering en verdieping van de filantropische sector kan niet zonder wetenschappelijke onderzoeksresultaten. De post academische leergang Maatschappelijke Filantropie: Betekenis & Functie is bedoeld voor professionals werkzaam in de filantropische sector en zij die te maken hebben met filantropie als onderdeel van hun werkzaamheden binnen een andere sector. Hierbij wordt thematisch ingegaan op de maatschappelijke betekenis van de filantropie – met een focus op de rol van filantropie in het versterken van de wereldwijde gemeenschapszin. Meer informatie over de opleiding en de aanmeldprocedure vindt u hier

 

Leergang Besturen van filantropische fondsen

De leergang Besturen van filantropische fondsen richt zich op iedereen die vrijwilliger-bestuurslid is van een (vermogens)fonds, of overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur. De opleiding heeft als doel om (toekomstige) bestuursleden, aan de hand van thematische themabijeenkomsten, in een kort tijdsbestek toe te rusten om de kwaliteit, effectiviteit en impact van het betreffende fonds te vergroten en om voorbereid zitting te nemen in een bestuur van een fonds. De opleiding is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW). Meer informatie over de opleiding en aanmeldprocedure vindt u hier.