Post Academisch Onderwijs

Met het groeien van de filantropische sector groeit ook de behoefte aan professionals die bekwaam zijn op het terrein van filantropie. Post Academisch Onderwijs richt zich op deze professionals die zich verder wensen te verdiepen ten aanzien van het filantropische werkveld. De Post Academische Opleiding “Filantropie” is zelfs de langst lopende opleiding op het gebied van filantropie in Nederland! Het Centrum voor Filantropische Studies verzorgt de volgende postacademische opleidingen en cursussen:

Leergang Filantropie

Professionalisering en verdieping van de filantropische sector kan niet zonder wetenschappelijke onderzoeksresultaten. De post academische leergang Filantropie is bedoeld voor professionals werkzaam in de filantropische sector en zij die te maken hebben met filantropie ons onderdeel van hun werkzaamheden binnen een andere sector. De leergang biedt u een coherent programma op het terrein van de filantropiewetenschap. U leert kritisch te reflecteren op het handelen in het filantropisch werkgebied. Daarnaast biedt de leergang vele handvatten voor in de praktijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prof. dr. Theo Schuyt door een e-mail te sturen naar t.schuyt@vu.nl.

Leergang Besturen van filantropische fondsen

De leergang Besturen van filantropische fondsen richt zich op iedereen die vrijwilliger-bestuurslid is van een (vermogens)fonds, of overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur. De opleiding heeft als doel om (toekomstige) bestuursleden, aan de hand van thematische themabijeenkomsten, in een kort tijdsbestek toe te rusten om de kwaliteit, effectiviteit en impact van het betreffende fonds te vergroten en om voorbereid zitting te nemen in een bestuur van een fonds. De opleiding is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Prof. dr. Theo Schuyt door een e-mail te sturen naar t.schuyt@vu.nl