ITSSOIN

In 2014 lanceerde de Europese Commissie het project ITSSOIN (Impact of the Third Sector as Social Innovation), waarbij onderzoeksteams vanuit verschillende Europese landen onderzoek doen naar de invloed van de derde (non-profit) sector op sociale innovatie in Europa. Het centrum is verantwoordelijk voor het onderzoek naar vrijwilligerswerk en de effecten daarvan op de vrijwilliger zelf, en de maatschappij als geheel. Één van onze meest belangrijke bevindingen was dat het doen van vrijwilligerswerk positief bijdraagt aan de gezondheid, het welzijn en de sociale netwerken van vrijwilligers, al zijn deze effecten bescheiden.

Bekijk alle publicaties op de website ITSSOIN.eu.